Skip to content

Krupa Systems
Twój Partner w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych

Dlaczego Klienci nas wybierają?

Jesteśmy polską firmą usługową działającą w branży telekomunikacyjnej od  2007 roku. W latach 2007-2015 pod nazwą Open Investments a od 2016 jako nowy podmiot Krupa Systems.

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu realizujemy dla naszych klientów usługi obejmujące cały proces budowy stacji bazowych – od pozyskania lokalizacji, projektowania, uzyskania pozwoleń, budowy i modernizacji po instalację urządzeń. Nasz zakres usług wciąż się poszerza, od 2022 roku świadczymy także usługi pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) oraz serwisu i utrzymania (365/7/24).

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspercką w branży telekomunikacyjnej, dysponujemy także własnymi zasobami budowlano-instalacyjnymi, co pozwala dostarczyć naszym klientom usługi o najwyższej jakości.

Oferta Kompleksowe rozwiązania dla branży GSM

iStock-1272631376_c

Wykup nieruchomości

 • Pozyskiwanie terenów pod wykup nieruchomości
 • Podpisywanie umów rezerwacyjnych
 • Podział działki i przygotowanie dokumentów pod zakup nieruchomości
 • Renegocjacje umów najmu na obiektach komercyjnych i mieszkalnych
iStock-505850442_c

Wyszukiwanie lokalizacji

 • Pozyskiwanie obiektów i terenów pod inwestycje, zgodnie z wytycznymi inwestora oraz wykonawstwo raportów umożliwiających porównanie lokalizacji
 • Sprawdzenie umocowań prawnych nieruchomości
 • Weryfikacja zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Weryfikacja możliwości przyłączenia niezbędnych mediów
 • Negocjacja umów najmu lub dzierżawy
iStock-179550696_c

Projektowanie inwestycji

 • Projekty architektoniczne
 • Projekty konstrukcyjne
 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Projekty elektryczne
 • Raporty, analizy, kwalifikacje oddziaływania inwestycji na środowisko
design-358x258-1

Przygotowanie inwestycji

 • Reprezentowanie inwestora przed organami administracji państwowej prowadzące do uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do wybudowania obiektu
 • Reprezentowanie inwestora przed podmiotami odpowiedzialnymi za przyłączenie mediów (Zakład Energetyczny, Gazownia, Wodociągi) prowadzące do uzyskania niezbędnych warunków i opinii oraz podpisania stosownych umów
 • Przygotowanie opracowań pomocniczych (mapy do celów projektowych, badania geologiczne, itp.)

 

iStock-533479797_c

Budowa i montaż

 • Obsługa geodezyjna
 • Prace ziemne i fundamentowanie
 • Wykonawstwo obiektów według indywidualnych projektów
 • Zagospodarowanie terenu
 • Prace elektryczne
 • Budowa Przyłączy elektrycznych
 • Prace wykończeniowe „pod klucz”
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
iStock-146905321_c

Instalacje telekomunikacyjne

 • Instalacje anten sektorowych
 • Instalacje anten radiolinii
 • Instalacja siłowni i BTS’ów Huawei, Nokia, Ericsson
 • Instalacje wewnętrzne w obiektach biurowych i halowych
 • Instalacje WLAN
 • Pomiary kontrolne i odbiorcze
iStock-858526756_c

Integracja i optymalizacja sieci

 • Wykonujemy integracja BTSów Ericsson i Huawei
 • Wykonujemy drive-testy nowych stacji
 • Optymalizacja sieci radiowej
 • Weryfikacja występujących błędów w sieci
iStock-1085393386_c

Pomiary PEM

 • Posiadamy akredytowane laboratorium PEM i wykonujemy pomiary w zakresie BHP i środowiska
iStock-486823834_c

Utrzymanie sieci

 • Utrzymujemy kompleksowo 3400 stacji bazowych dla jednego z naszych klientów

Oferty pracy

Podoba Ci się firma, chcesz z nami pracować, prześlij nam swoje CV na adres: kariera@krupasystems.pl

Kontakt

Krupa Systems Sp. z o.o.
ul. Warszawska 15/18
05-400 Otwock
NIP: 532-206-62-14
sekretariat@krupasystems.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25 lok. 432
03-808 Warszawa
tel. kom +48 518 952 400
sekretariat@krupasystems.pl